offert

Vi räknar gärna på ditt jobb

Oxie Måleritjänst AB lämnar alltid offert och tidsplan, på varje uppdrag. Vi ser det som självklart att du ska veta vad som ingår i jobbet, hur det ska utföras och hur lång tid det tar som du kan bedöma kostnaden.

Maila eller ring

Låt oss prata om uppdraget, kanske boka tid för att gå igenom behoven på plats. Det spelar ingen roll om ditt uppdrag kräver många målare eller en, om det stort eller litet. Du får bindande och specificerad offert med tydligt angiven giltighetstid.

ROT-avdrag för privatperson

Självklart administrerar vi ditt ROT-avdrag om du har rätt till det. ROT-avdraget gäller endast arbetskostnad och är från 2016 sänkt till 30% av arbetskostnaden. Avdraget görs direkt innan fakturering.

Kontakta oss

Johnny da Silva

Telefon: 070-57 26 168
E-mail:
jonny@oxiemaleritjanst.se